Szkolenia

Z czego szkolimy?

Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania, jakości i logistyki. Przykładowa tematyka szkoleń:

 

 • zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym,

 • podstawy zarządzania firmą,

 • zarządzanie magazynem,

 • zarządzanie zapasami,

 

 • optymalizacja procesów magazynowych,

 • zarządzanie produkcją

 • zarządzanie jakością,

 • profesjonalne sporządzanie biznesplanu,

Nasza firma prowadzi szkolenia z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej.

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniami dla pracowników, możemy przygotować ofertę dopasowaną do branży Państwa firmy.

Jak działamy?

Pierwszym krokiem jest zawsze ustalenie warunków wzajemnej współpracy. Jasno określamy, jak działamy, jakie są prawa i obowiązki nasze oraz klienta. Standardowa procedura działania wygląda następująco:

 1. Zgłoszenie potrzeby szkoleniowej przez klienta
 2. Badanie potrzeb szkoleniowych i ich akceptacja
 3. Zaplanowanie programu szkolenia
 4. Ustalenie logistyki szkolenia
 5. Podpisanie umowy
 6. Opłacenie usługi
 7. Realizacja usługi szkoleniowej
 8. Ewaluacja usługi
 9. Obsługa poszkoleniowa

Grupy docelowe

Szkolimy zarówno przedsiębiorców z sektora MMŚP, jak i osoby fizyczne.

Co robimy, by zapewnić najwyższą jakość usług?

 • Zawsze badamy potrzeby szkoleniowe naszych Klientów.

 • Formalizujemy współpracę poprzez umowy.

 • Ewaluujemy każde szkolenie z minimum dwóch perspektyw – prowadzącego i Uczestników, każda opinia wpływa realnie na nasz rozwój i ciągłe doskonalenie.

 • Dokładnie analizujemy wiedzę i doświadczenie zawodowe naszych prowadzących w taki sposób, by w pełni sprostać oczekiwaniom Klientów oraz jak najlepiej dopasować wiedzę i doświadczenie prowadzącego do potrzeb Uczestników.

 • Zapewniamy opiekę poszkoleniową – podczas rozmów staramy się pomóc Klientom utrwalić efekty szkolenia i pomóc przełożyć teorię na praktykę funkcjonowania firmy

 • Opracowaliśmy procedury postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, nagłych – jesteśmy gotowi na wszystko.

 • Klienci zawsze otrzymują odpowiednie materiały szkoleniowe.

 • Zawsze stosujemy się do zasad sanitarnych, BHP, ppoż.

 • Posiadamy rozbudowane wewnętrzne procedury reklamacyjne.