Czym się zajmujemy?

Szkolenia i doradztwo z dofinansowaniem

Oferujemy szkolenia z bardzo szerokiej tematyki z możliwością dofinansowania do 80% z Unii Europejskiej.

Kredyty Europejskie

Nisko oprocentowane kredyty europejskie są dobrą alternatywą dla firm, pragnących realizować duże inwestycje.


Dotacje

Pozyskujemy dotacje z funduszy Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw w wielu branżach.
Kim jesteśmy?

Jesteśmy przedsiębiorstwem, w którym wiedza i doświadczenie przeplatają się ze świeżością spojrzenia i pasją do ciągłego doskonalenia. Firmę tworzy grupa młodych i ambitnych osób, które dostrzegają realne problemy firm funkcjonujących na polskim rynku.

Dążymy do ciągłego samodoskonalenia i poszerzania naszych umiejętności w oparciu o najnowsze wyniki badań z zakresu zarządzania i organizacji, a nasze zacięcie do biznesu, nieszablonowe podejście i oparcie na nowoczesności są składowymi sukcesu i zadowolenia.

Obsługujemy zarówno klientów biznesowych z sektora MMŚP, jak również klientów indywidualnych, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z biznesem. Każdy klient jest dla nas tak samo ważny, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Nasza misja i wizja

Naszą misją jest kreowanie innowacyjnych rozwiązań i usprawnień dla naszych klientów oraz pomoc przy uzyskiwaniu dostępnych form dofinansowania, w celu pobudzenia rozwoju i inspirowania do dalszego doskonalenia.

Wizją firmy SektorBiznesu.pl jest bycie pionierem w zakresie wszechstronnego doskonalenia przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych pomysłów oraz najnowszej wiedzy, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i najważniejszych wartości naszych klientów.

Jak funkcjonujemy?

 • Nasze szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych prowadzących, 

 • Tworzymy biznesplany dla firm chcących rozwinąć swoje możliwości oraz dla tych, które dopiero zaczynają stawiać pierwsze kroki w biznesie.

 • Pomagamy uzyskać dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych, usunięcia azbestu, wymiany pieców w ramach programu Czyste Powietrze itp.

Jakie wartości wyznajemy?

 • Nie każdy rodzi się z zacięciem do biznesu, jednak każdy może się wykształcić i ukierunkować na bycie przedsiębiorcą.

 • Każdy człowiek dostrzega problemy i niesprawności z innej perspektywy; dlatego też rozwiązanie wypracowane w grupie stanowią większą wartość i dają lepsze rezultaty.

 • Warunki wolnorynkowe stawiają przed przedsiębiorcami wiele nowych wyzwań, dlatego umiejętność wdrażania ciągłych zmian i usprawnień oraz samodoskonalenie się stanowią ważne przymioty współczesnych przedsiębiorców.

 • Tylko skoordynowane, pełne motywacji i zaangażowania współdziałanie wszystkich osób tworzących organizację pozwoli jej realizować wspólne, skonkretyzowane cele.

 • Stawianie wyzwań sobie oraz pracownikom w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem tworzą idealne środowisko do szybkiego oraz innowacyjnego rozwoju.

Nasze cele definiujemy jasno i precyzyjnie, zgodnie z zasadą SMART:

Cel 1 – Pozyskiwanie dla Klientów w sposób kompleksowy zewnętrznego unijnego finansowania pobudzającego rozwój biznesowy i umacniającego przedsiębiorczość w czasie jak najkrótszym, jednak z zapewnieniem odpowiedniego poziomu jakości. Kompleksowość rozumiemy tutaj jako:

 • Obiektywne ocenienie szans na uzyskanie finansowania i przedstawienie analizy ryzyka Klientom.

 • Pomoc w ocenie realności projektu i pomoc w dostosowaniu pomysłu pod kryteria danego programu finansowania.

 • Przygotowanie całej dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami (w możliwym przez nas zakresie)

Cel 2 – Przeprowadzanie kompleksowego doradztwa w zakresie rozwijania i usprawniania firm w różnych wymiarach: operacyjnym, taktycznym, strategicznym w tematyce: zarządzania strategicznego, zarządzania jakością, logistyki, czego skutkiem jest zwiększenie efektywności działań, co przekłada się bezpośrednio na oszczędność czasu i zasobów pieniężnych.

Cel 3 – Edukowanie obecnych i przyszłych Przedsiębiorców w sposób adekwatny, rzetelny, w oparciu o aktualną wiedzę naukową i doświadczenie osób prowadzących, w sposób dla Klienta najbardziej odpowiedni i w jak największym stopniu odpowiadający jego potrzebom przez nas zdiagnozowanym.

Pozyskujemy do:

0
Dotacji na start
0
Dotacji na rozwój

A nawet do

0
Kredytu Europejskiego