Dotacje

Pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej

Nasza firma specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej dla osób fizycznych oraz firm z programów zarówno europejskich, krajowych, jak również regionalnych. Ściśle współpracujemy z Instytucjami Finansującymi z terenu całej Polski, oferując w ten sposób kompleksowe usługi o zasięgu krajowym. Posiadamy informacje o bieżących naborach i wymaganiach, dzięki czemu zawsze oferujemy naszym Klientom aktualne i najlepsze rozwiązania, dostosowane do potrzeb przedsiębiorców.

Jak działamy?

 • Weryfikujemy szanse na pozyskanie funduszy i doradzamy w zakresie podniesienia szansy na uzyskanie finansowania
 • Robimy rozpoznanie projektów i skali przedsiębiorstwa do dofinansowania
 • Identyfikujemy źródła dofinansowania, budujemy strategię lub plany działań
 • Opracowujemy wnioski / pełną dokumentację, przeprowadzamy przez wszelkie procedury oceny
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z jednostką odpowiedzialną za przyznawanie dotacji do momentu jej uzyskania

Firma na wsi

Firma na wsi to idealna inicjatywa dla osób mieszających na terenach wiejskich i miejskich do 20 tysięcy mieszkańców.  Można uzyskać środki zarówno na rozpoczęcie, jak i rozwój działalności, nawet do 150 000 zł!

 

Czyste powietrze

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dotacja może wynieść maksymalnie 30 000 zł oraz obejmować:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyza.
 

Dotacje z Urzędu Pracy

Jest to specyficzny rodzaj dotacji bezzwrotnej, której wysokość zależy od średniego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Zazwyczaj wartość finansowania oscyluje w granicach 21 – 40 tysięcy.  Finansowanie można uzyskać na dwa cele:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • wyposażenie/doposażenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie stworzonego na potrzeby zatrudnienia osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy

 

Ażeby zostać Beneficjentem pierwszego rodzaju wsparcia, należy być osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub osoba zarejestrowana jako poszukująca pracy. Kwotę można wydatkować na zakup środków trwałych i niematerialnych niezbędnych do rozpoczęcia działalności, niezbędne szkolenia oraz cele obrotowe. 

Inne formy dotacji

Lokalne i regionalne instytucje finansujące posiadają indywidualne narzędzia finansujące odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności. Oferty te bywają bardzo atrakcyjne, dlatego jeżeli chcą Państwo otrzymać kompleksową ofertę finansowania Państwa przedsięwzięcia, zachęcamy do kontaktu!