Kredyty Europejskie

Inicjatywa unijna JEREMIE2

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) jest pomocą oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na bardzo korzystnych warunkach, bez ukrytych kosztów, z oprocentowaniem nawet 0%. Mogą z niej skorzystać:

 • start-upy działające na rynku mniej niż 24 miesiące
 • firmy sektora MMŚP działające na rynku ponad 24 miesiące
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Kwota finansowania zależy od rodzaju firmy oraz planowanej inwestycji i może wynieść od 100 tys złotych do nawet kilku milionów złotych.

Poręczenia

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • o finansowaniu do 2 mln zł
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • poręczenie dostępne w różnych województwach

Wsparcie w Starcie

Jest to inicjatywa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mający na celu wzmocnić przedsiębiorczość i wesprzeć osoby chcące rozpocząć przygodę z własnym biznesem. Osoby kwalifikujące do objęcia wsparciem:

 • studenci ostatniego roku studiów wyższych
 •  poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
 • bezrobotni
 • opiekunowie osób niepełnosprawnych poszukujący pracy

W ramach tej inicjatywy można otrzymać do 106 629,40 zł pożyczki o oprocentowaniu od 0,01 do 0,03% z maksymalnym okresem spłaty do 7 lat i 1 rokiem karencji w spłacie.